Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ข้อ 1. คำนิยาม
ข้อ 2. ประเภทของข้อมูลทส่วนบุคคล
ข้อ 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
ข้อ 5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 6. หลักกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
ข้อ 7. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 8. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 9. การใช้คุกกี้
ข้อ 10. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
ข้อ 11. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ข้อ 12. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ บริการของบุคคลภายนอก
ข้อ 13. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
ข้อ 14. ช่องทางการติดต่อบริษัท
ข้อ 15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา เช่นเดียวกับการปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณา เพื่อให้บริการฟีเจอร์โซเชียลมีเดียและวิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน คุกกี้เหล่านี้รวมถึงคุกกี้สื่อเป้าหมายและคุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม